Политика за поверителност на сайта https://kvt.bg/

1.     Общи

Този уебсайт https://kvt.bg/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „Частен професионален колеж по въздушен транспорт – Асен Йорданов“ ЕООД (ЧПКВТ) („Администратор“).

С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Ние обработваме лични данни поради някоя от следните причини: (i) защото ние сме длъжни да го правим съгласно приложимото право; (ii) защото данните са ни необходими за изпълнение на договор; (iii) защото такава информация е от особено значение за нас и имаме оправдан легитимен интерес да я обработваме; или (iv) когато е необходимо за защита живота и здравето на някое лице. В случай, че не се прилагат нито една от целите за събирането и използването на личните ви данни, изброени по-горе, решението ви да предоставите лични данни е доброволно, ползвайки нашия Уебсайт. Ако не ни предоставите данните си, ние може да не сме в състояние при някои обстоятелства да изпълним задълженията си.

Администраторът ще обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

В рамките на ЧПКВТ, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Администраторът използва процедури и технологии, за да защити личните данни, които предоставяте, от непозволен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване, в съответствие с приложимото законодателство.

Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие приложимото законодателство, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

2.     Извикване на Уебсайта

Обработването на данни от Администраторът по същество се състои основно в следното:

С извикване на Уебсайта между Вашето устройство и сървърът, на който се намира Уебсайта се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва за оптимизиране на Уебсайта.

Цели на обработването на данните:

При извикване на Уебсайта от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на Уебсайта се изпраща:

 • IP адрес на Вашето устройство или изходяща точка свързана с интернет;
 • дата и точното време на достъпа;
 • име и URL на извикания файл;
 • уеб-страница/ приложение, от която/от което се осъществи достъпа (Referrer URL);
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър или друго устройство, както и името на доставчика на интернет услуги; и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:
 • осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка;
 • осигуряване на удобно използване на нашия Уебсайт;
 • оценяване на системната сигурност и стабилност.

3.     Присъствие онлайн и оптимизиране на уеб страници

3.1. „Бисквитки”

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои бисквитки имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Цели на обработването на данните:

Ние използваме „бисквитки“ на нашия Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, освен IP адреса, т.е. чрез „бисквитките“ на Уебсайта ни не можем да Ви идентифицираме като личност. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта.

Така например ние използваме така наречените сесийни „бисквитки”, за да разберем, че вече сте посетили отделни страници от нашия Уебсайт. Тези „бисквитки” автоматично се изтриват след излизане от нашия Уебсайт. Освен това ние използваме временни „бисквитки”, които се записват от терминално Ви устройство за определен период от време. От друга страна ние използваме „бисквитките”, за да анализираме използването на нашия Уебсайт от гледна точка на статистиката с цел да оптимизираме на нашия Уебсайт. Тези „бисквитки” ни дават възможност при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаваме, че сте ни посещавали по-рано. „Бисквитките” автоматично се изтриват, след като мине определено време. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично. Вие обаче можете така да конфигурирате браузъра си, че „бисквитките” да не се съхраняват на компютъра ви или пък преди да се създаде нова „бисквитка”, винаги да се появява съответното указание. Пълното деактивиране на „бисквитките” може обаче да доведе до това, че някои функции на нашия Уебсайт да престанат да действат.

4.     Вашите права като субект на данни

 •     Да оттеглите съгласието за обработка на личните Ви данни;
 •      Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 •      Право да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 •      Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 •      Право да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас;
 •      Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 •      Право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор.

За упражняване на някое от гореизборените права, следва да спазите изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, и да отправите писмено искането си към Администратора.

5.     Контактни данни на Администратора на лични данни, както и на длъжностното лице по защита на данните

Настоящите разпоредби относно защита на данните се прилагат за обработването на данни от „Частен професионален колеж по въздушен транспорт – Асен Йорданов“ ЕООД, 1540 бул. Брюксел 1 за Уебсайта https://kvt.bg. С длъжностното лице по защита на данните може да се свържете на посочения по-горе адрес, респективно на адреса на ел. поща gdpr@sofiaflighttraining.com

6.     Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: kzld@cpdp.bg